Information och klubbens riktlinjer kring COVID-19

Ökade restriktioner:
Just nu sker en kraftig ökning av antalet smittade i Västra Götaland.
Västra Götaland har infört kraftigare restriktioner, som alla idrottsverksamheter uppmanas att följa.

Detta innebär att måste genomföra vissa temporära förändringar i vår verksamhet. All ordinarie vuxenträning ställs in, dom som är 14-15 år kommer få träna i ungdom avancegruppen tillsvidare. Vår knatte och ungdoms verksamhet fortsätter sin träning som vanligt.

Ta hand om Er!
Styrelsen och Instruktörerna

Senaste nyheten

Förhållningsregler

För att vara med på träningarna ska följande riktlinjer följas:
  • Om du eller anhörig är sjuk, stanna hemma!
  • Vänta 48h innan ni återupptar träning om du eller nära anhörig har haft förkylningssymptom.
  • Tvätta och torka dräkten innan varje träning.
  • Tvätta händerna under vattenpauserna samt innan och efter träningen.
  • Har du varit i kontakt med någon med bekräftad smitta, vänta 2 veckor innan återuppta träningen.
  • Nyligen hemkommen från Asien, Italien eller Iran, vänta 2 veckor innan återuppta träningen.
  • Kontakta din instruktör om du är orolig över något relaterat till verksamheten.
  • Om du är testad positiv för COVID-19 och tränat inom de senaste 3 dagarna, informera din instruktör omgående!