Information och klubbens riktlinjer kring COVID-19

Torsdagen den 19/3 tog styrelsen beslut att fortsätta våran verksamhet i samband med COVID-19. Det är några förändringar i träningsupplägget och riktlinjer alla medlemmar ska följa för att få träna.

Instruktörer fått riktlinjer kring utformning av passen:

  • Undvik övningar och tekniker som innefattar mycket närkontakt.
  • Undvik att byta träningskamrat lika ofta.

Träningsschemat ändras temporärt till följande schema:

Schema:
  Måndagar

    17:30 - 18:30 Knatte
    18:35 - 19:35 Ungdom avancerad
    19:40 - 21:00 Vuxna gemensam

  Onsdagar
    17:30 - 18:30 Ungdom nybörjare
    18:35 - 20:00 Vuxna gemensamt
    20:00 - 21:00 Vuxna friträning

  Söndagar
    15:45 - 17:15 Ungom gemensam
    17:30 - 19:00 Vuxna friträning

För att underlätta för instruktörerna ska medlemmar informera ifall ni kommer på träningen. Detta är för att vi ska veta hur många som kommer och kunna anpassa träningen kring antalet.

Alla grupper skriver i respektive SuperText grupp, om ni inte är med där skicka oss ett meddelande.

Med detta i åtanke har instruktörerna rätt att ställa in träningen på kort varsel om antalet anses vara för få.

Denna sida kommer uppdateras kontinuerligt, så titta regelbundet.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen och Instruktörerna

Förhållningsregler

För att vara med på träningarna ska följande riktlinjer följas:
  • Om du eller anhörig är sjuk, stanna hemma!
  • Vänta 48h innan ni återupptar träning om du eller nära anhörig har haft förkylningssymptom.
  • Tvätta och torka dräkten innan varje träning.
  • Tvätta händerna under vattenpauserna samt innan och efter träningen.
  • Har du varit i kontakt med någon med bekräftad smitta, vänta 2 veckor innan återuppta träningen.
  • Nyligen hemkommen från Asien, Italien eller Iran, vänta 2 veckor innan återuppta träningen.
  • Kontakta din instruktör om du är orolig över något relaterat till verksamheten.