välkommen att börja träna ju-jutsu hos oss

Alla som vill börja träna hos oss får chansen att prova på utan att behöva betala medlems- eller träningsavgifter. Prova-på-tiden omfattar tre tillfällen. Efter prova-på perioden måste medlems- och träningsavgift betalas för att man ska täckas av försäkringen. 

Vi tränar barfota, och det är bra att ha på sig långa träningskläder utan dragkedjor, huva och liknande. Smycken som inte kan tas av ska tejpas innan träningen av säkerhetsskäl. 

Aktuella träningstider för respektive grupp (se nedan) hittar du under fliken schema.

Välkomna!

Innan du börjar träna vill vi gärna att du kontaktar oss, då speciellt våra barn- och ungdomsgrupper snabbt blir fyllda.

Knatte, ungdom och vuxen:
Ivar Wikenstedt  0739 99 68 26
Kontakta instruktörerna

medlems-/träningsavgift

ÅlderAvgiftPeriod
6–8 år450 krper termin*
9–19 år550 krper termin*
20 år<700 krper termin*

*Varav 200 kr i medlemsavgift
Medlemsavgift för icke tränande medlemmar är 200 kr per termin.
Avgiften betalas till klubbens plusgiro 4403221-7 eller 
swish 1234836136
Ange namn och grupp vid betalning.

träningsgrupper

knattar 6–8 år

Knatteträning riktar sig till barn mellan 6 och 8 år och fokuserar framförallt på koordination och rörelse som utvecklar barnens motoriska färdigheter. De får även prova på och lära sig enkla tekniker som lägger grunden för att sedan gå vidare till monsystemet. Vi tränar också på att respektera varandra och visa hänsyn till att alla är på olika nivåer. 

Vid genomförd godkänd gradering inom knattesystemet får man inte ett nytt bälte utan en röd markering på sitt bälte.

ungdomar 9–14 år (mon)

Ungdomspassen riktar sig till barn och ungdomar mellan 9 och 14 år. Träningen är enligt MON-systemet, vilket innebär att den är anpassad efter barn och ungdomars fysiska förmåga. Det skiljer sig därför från vuxensystemet (KYU). Till exempel ingår inte slag- och sparkar, vapen såsom påk, kniv eller pistol, och de ledbrytningar som förekommer är anpassade för att inte skada eller påverka växande individer.
Vid slutet av varje termin genomförs en gradering där ungdomarna har möjlighet att ta högre bälten genom att visa upp de tekniker man har lärt sig. Efter gradering till 4:MON (orange bälte) får man flytta upp till avancegruppen.

vuxna från 14 år (kyU)

Ju-jutsu är en mycket bred kampsport som innehåller bland annat slag och sparkar (gäller enbart vuxna över 14 år), kast och nedläggningar, markbrottning, fasthållningar och kontrolltekniker. Ju-jutsu har även en mer filosofisk sida, där zenbuddism och meditation utgör grunden.

Avancegrupp (kyu)

För att få träna i Avancegruppen krävs att du har 3 kyu (grönt bälte) eller högre. Detta är för att träningen har fokus på mer avancerade tekniker vilket kräver en högre teknisk förståelse.

Gradering

En gradering är ett tekniskt prov där individen visar ett antal tekniker för att uppnå en ny bältesgrad. Urvalet och antalet tekniker beror på vilken grad som man graderar till. Graderingsansökan ska skickas in senast två veckor innan utsatt graderings datum.

För vårterminen VT19 är sista anmälningsdagen, söndagen den 19:e Maj. I samband med graderingen ska en graderingsavgift erläggas innan graderingstillfället.

Graderingsavgift:

Knattar 0 kr
Ungdom 100 kr
Vuxna 200 kr

Har individen ett Ju-jutsupass ska den lämnas in till ordinarie instruktör eller Huvudinstruktören innan graderingstillfället, om inte så ansöks den om tillsammans med graderingsansökan.

För att få gradera ska man först ha genomfört en provgradering, examinatorn ska ha givit sitt godkännande för att man ska få gradera. Provgraderingarna för VT19 är den 15:e och 17:e April.

Efter en godkänd gradering får man ett graderingsbevis/diplom och bälte.
För information om minimitider mellan grader för vuxna se här förbundets hemsida för ungdomar se här

Graderingsdatumet för VT19 är söndagen den 2:e juni.

Graderingsansökan

  • Hur många streck på bältet eller vilken färg har du?
  • Vilken bälteslängd har du?

  • Till vilken grad ska du gradera?
  • Har du inget Ju-jutsupass välj "Ja", ta sedan med två foton av passfotokvalité till Huvudinstruktören. Dessa ska sättas in i passet.
  • t.ex. skador eller annan nödvändig information