Provgradering

En provgradering är en genaral repitition inför kommande gradering. Den genomförs precis likadant som en officiell gradering, men har fokus att ge individuell feedback. Detta för att kunna prestera bättre inför kommande gradringstillfälle.

Provgraderingsanmälan ska vara inskickat senast den 26 april. Anmälan görs i formuläret. Provgraderingarna för HT19 är den 4:e och 6:e Maj. Under dessa tillfällen sker inte ordinarie verksamhet för ungdom eller vuxna, knattar tränar som vanligt.

Vilka graders som provgraderar när kommer inom kort.

För att få lov att gradera måste en provgradering genomföras innan, samt examinators godkännande. För information om minimitider mellan grader för vuxna se här förbundets hemsida för ungdomar se här.

Graderingsdatumet för VT20 är söndagen den 7:e juni, tider kommer inom kort.

Provgraderingsansökan

  • Hur många streck på bältet eller vilken färg har du?
  • t.ex. skador eller annan nödvändig information