Avgift sommarträning

Sommarträningen är nu i full gång. För att täcka kostnader för lokalhyran tar föreningen ut en avgift på 250 kr för er som tränar under sommaren.

Avgiften betalas till klubbens plusgiro 4403221-7 eller 
swish 1234836136. Märk betalningen med "avgift sommarträning".

Schema för sommaren:

Måndag Kyu-crash-course: 19.00-20.30
Onsdag Kyu-crash-course: 19.00-20.30
Söndag Svartbältesträning: 16.00-17.00
Söndag Mattfight: 17.00-18.00

Samtliga träningar är gemensamt för 13år +.

Varmt välkomna!
/Instruktörerna

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter