Gradering

En gradering är ett tekniskt prov där individen visar ett antal tekniker för att uppnå en ny bältesgrad. Urvalet och antalet tekniker beror på vilken grad som man graderar till.

I samband med graderingen ska en graderingsavgift erläggas innan graderingstillfället.

Graderingsavgift:

Knattar 0 kr
Ungdom 100 kr
Vuxna 200 kr

Avgiften betalas till klubbens plusgiro 4403221-7 eller swish 1234836136

Har individen ett Ju-jutsupass ska den lämnas in till ordinarie instruktör eller Huvudinstruktören innan graderingstillfället, om inte så ansöks den om tillsammans med graderingsansökan.

Ju-jutsupass ska alla ha. Det är en engångskostnad som görs i samband med graderingen.
 

Ju-jutsupass:

Knattar 50 kr
Ungdom 50 kr
Vuxna 250 kr

För att få gradera ska man först ha genomfört en provgradering, examinatorn ska ha givit sitt godkännande för att man ska få gradera.

Efter en godkänd gradering får man ett graderingsbevis/diplom och bälte.
För information om minimitider mellan grader för vuxna se här förbundets hemsida för ungdomar se här

Anhöriga är välkommna att närvara under graderingen.

Tider och datum:
Söndag 10 december
14.00 - 15.00 - Ungdom 11 - 15år
15.30 - 16.30 - Vuxna nybörjare
17.00 - 18.00 - Ungdom 9 - 10år
18.30 - 20.30 - Vuxna avance

Graderingsansökan

  • Hur många streck på bältet eller vilken färg har du?
  • Vilken bälteslängd har du?

  • Till vilken grad ska du gradera?
  • Har du inget Ju-jutsupass välj "Ja", ta sedan med två foton av passfotokvalité till Huvudinstruktören. Dessa ska sättas in i passet. Knattar och Ungdom behöver bara en bild!
  • t.ex. skador eller annan nödvändig information