Gradering

En gradering är ett tekniskt prov där individen visar ett antal tekniker för att uppnå en ny bältesgrad. Urvalet och antalet tekniker beror på vilken grad som man graderar till.

I samband med graderingen ska en graderingsavgift erläggas innan graderingstillfället.

Graderingsavgift:

Knattar 0 kr
Ungdom 100 kr
Vuxna 200 kr

Avgiften betalas till klubbens plusgiro 4403221-7 eller swish 1234836136 

Har individen ett Ju-jutsupass ska den lämnas in till ordinarie instruktör eller Huvudinstruktören innan graderingstillfället, om inte så ansöks den om tillsammans med graderingsansökan.

För att få gradera ska man först ha genomfört en provgradering, examinatorn ska ha givit sitt godkännande för att man ska få gradera.

Efter en godkänd gradering får man ett graderingsbevis/diplom och bälte.
För information om minimitider mellan grader för vuxna se här förbundets hemsida för ungdomar se här

Anhöriga är välkommna att närvara under graderingen.

Tider och datum:
Söndagen den 11 december

11:30 - 13:30 - Ungdom Nybörjare
13:30 - 15:30 - Vuxna till Grönt (3Kyu)
15:30 - 17:30 - Vuxna till Gult (5Kyu) och Orange (4Kyu)

Måndagen den 12 december
17:00 - 17:50 - Knatte grupp A
18:00 - 18:50 - Knatte grupp B

Graderingsansökan

  • Hur många streck på bältet eller vilken färg har du?
  • Vilken bälteslängd har du?

  • Till vilken grad ska du gradera?
  • Har du inget Ju-jutsupass välj "Ja", ta sedan med två foton av passfotokvalité till Huvudinstruktören. Dessa ska sättas in i passet. Knattar och Ungdom behöver bara en bild!
  • t.ex. skador eller annan nödvändig information