instruktörer

ivar wikenstedt

Huvudinstruktör, 3 dan
Elit- och barn-licens
Personlig skydd-licens
3 kyu Judo
3 kyu Ju-shin jutsu
4 kyu Ju-jutsu Dynamix

lars bremmers

Elitinstruktör, 3 dan
Vuxenansvarig
Elit-licens
Personlig skydd-licens
4 dan Hokushin Ko-ryu
2 dan karate Kanku shin-do
1 kyu karate Kyokushinkai

staffan bremmers

Instruktör, 3 dan
C-licens
Personlig skydd-licens
2 kyu karate Kyokushinkai

tess linghoff

Instruktör, 1 dan
Knatteansvarig
C- och barn-licens

Billy Turkot

Instruktör, 2 kyu
C- och barn-licens

Jacob

Hjälpinstruktör, 2 kyu
D-licens

Thomas

Hjälpinstruktör, 2 kyu
D-licens

Peter

Hjälpinstruktör, 3 kyu
D-licens

Alvin

Hjälpinstruktör, 5 kyu
D-licens

Olivia

Hjälpinstruktör, 5 kyu
D-lincens