Preliminärt schema HöstTerminen 2021

måndag

17:00 – 17:50  Knatte grupp 1
Instruktör: Tess Linghoff
 

18:00 – 18:55  Ungdom avancerad
Instruktör: Tess Linghoff
 

19:00 – 20:10  Vuxna Nybörjare
Instruktörer:
Ivar Wikenstedt
Lars Bremmers
 

20:15 – 21:30  Vuxna avancerad
Instruktör:
Ivar Wikenstedt
Lars Bremmers

onsdag

17:00 – 17:50  Knatte grupp 2
Instruktör: Tess Linghoff
 
18:00 – 18:55  Ungdom nybörjare
Instruktörer:
Billy Turkot
Ivar Wikenstedt
 
19:00 – 20:10  Vuxna avancerad
Instruktörer:
Ivar Wikenstedt
Lars Bremmers
 
20:15 – 21:30  Vuxna nybörjare
Instruktörer:
Ivar Wikenstedt
Lars Bremmers

söndag

14:00 – 16:00  Öppen matta för vuxna
Instruktör: Högst graderad är ansvarig!
 
16:00 – 17:15  Ungdom gemensam
Instruktörer:
Billy Turkot
Ivar Wikenstedt
Tess Linghoff
 
Intresserad att börja? Läs mer här och fyll i en intresseanmälan!