schema Vårterminen 2019

måndag

17:30 – 18:30  Knatte
Instruktör: Tess Linghoff

18:30 – 19:30  Ungdom nybörjare
Instruktör: Philip Andersson,
Hugo Gunnarsson

19:30 – 20:45  Vuxna gemensam
Instruktör: Ivar Wikenstedt

onsdag

17:30 – 18:30  Ungdom avance
Instruktör: Ivar Wikenstedt

18:30 – 19:30  Vuxna nybörjare
Instruktör: Staffan Bremmers

19:30 – 20:45  Vuxna avance
Instruktör: Lars Bremmers

söndag

12:00 – 13:45 Egen träning vuxna
Instruktör: Ivar Wikenstedt, Lars Bremmers

13:45 – 15:00  Ungdom gemensam
Instruktör: Tess Linghoff